MADDE 1- TARAFLAR

 

1.1- SATICI:

Ünvanı: İlk Adım Elektronik Ticaret ve Aksesuar San. Ltd. Şti.

Adresi: Aydınevler Mah. Sanayi Cad. No:3 Centrum İş Merkezi A Blok Z01 Maltepe/İstanbul

E-mail: iletisim@happyplace.com.tr

1.2- ALICI:

Adı/Soyadı/Ünvanı: 

Adresi:

Telefon: 

E-mail: 

TC Kimlik No:

MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.happyplace.com.tr internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

Bu sözleşme (aşağıda bahsedilen diğer tüm belgeler ile birlikte) internet sitesinin (www.happyplace.com.tr) kullanımına ve işbu internet sitesi yoluyla ürünlerin satın alınmasına dair şart ve koşullar belirler (aşağıda şartlar olarak anılacaktır). ALICI, www.happyplace.com.tr'yi kullandığında Veri Kullanma Politikasını (Çerez ve Gizlilik Politikaları) kabul etmiş sayılır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Tarih:

Ürün Bilgileri:

Kargo Tutarı: 

Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli rengi satış bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.

Ödeme Şekli:

Teslimat Adresi: 

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1- ALICI, www.happyplace.com.tr internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 (üç) gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya 3 (üç) gün içerisinde bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 (on dört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

4.8- ALICI www.happyplace.com.tr internet sitesini kullandığı ve/veya internet sitesi yoluyla sipariş verdiğinde şu unsurları kabul etmiş olur:

1. İnternet sitesini yalnızca meşru sorgular ve siparişler için kullanmak

2. Spekülatif, asılsız ve sahte siparişler vermemek. Böyle bir sipariş verildiğine dair SATICI'nın kanaati olması halinde, SATICI'nın siparişi iptal etme ve yetkili kişi ve kurumları bilgilendirme hakkı mevcuttur.

4.9- SATICI, www.happyplace.com.tr sitesinde satışa sunduğu ürünleri, yalnızca Türkiye sınırları içindeki adreslere teslim edebilmektedir.

MADDE 5- CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, ALICI'nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak ALICI, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün, esas alınır.

Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün aşağıda belirtilen "Cayma hakkının kullanılamayacağı haller" kapsamı dışında olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile iade bilgileri doldurulmuş fatura kopyasını ibrazı zorunludur. SATICI, ALICI'nın işbu belgeleri SATICI'ya e-posta yoluyla ulaştırması koşuluyla, ALICI'nın cayma hakkını hullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde, varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür.

ALICI'nın siparişi teslim almasını takiben; yasal ya da sözleşmeden doğan cayma hakkını kullanmak istemesi halinde; iade edilecek ürünlerin transferini SATICI'nın anlaşmalı taşıyıcısı (Mobilya, Boy Aynası gruplarında Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri A.Ş, diğer ürün gruplarında UPS Hızlı Kargo Taşımacılığı A.Ş) aracılığıyla bedelsiz olarak sağlayabilir veya bedelini ALICI'nın karşılaması kaydıyla başka bir taşıyıcı firma ile sağlayabilir. İadenin başka bir taşıyıcı firma ile yapılması halinde iadelerde meydana gelebilecek zarar ve risklere ait sorumluluk tamamen ALICIya ait olup, iadelerden SATICI kesinlikle sorumlu olmayacaktır. ALICI iade edeceği paketin, orijinal paketleri, talimatları ve diğer belgeleriyle birlikte korunaklı bir şekilde taşınmasını sağlamaktan sorumludur. İade paketinin içeriğinde SATICI tarafından kaynaklanmayan bir hata olması durumunda, paketin ALICI iadesinin yapılır ve masraflardan ALICI sorumlu olur. Her hâlükârda, bu maddedeki hiçbir şey ALICI'nın yasal haklarını etkilemeyecektir.

Cayma hakkının kullanılamayacağı haller:

Aşağıdaki ürünlerden herhangi birinin teslimatına ilişkin sözleşmelerde Müşteri cayma hakkını kullanamaz:

1. Müşterinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler

2. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler. 

Müşteri siparişi aldığında cayma hakkının nasıl kullanabileceğine dair özet bilgi Müşteri ile paylaşılacaktır.

MADDE 6- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. 

SATICI

İlk Adım Elektronik Ticaret ve Aksesuar San. Ltd. Şti.

ALICI